Privacyverklaring van Neth-ER

Deze privacyverklaring heeft als doel op transparante wijze informatie te geven over de gegevens die verwerkt worden, het doel voor het verzamelen van deze gegevens, de manier waarop deze gegevens gebruikt worden, uw rechten en hoe u deze uitoefent.


Privacyverklaring van Neth-ER

Welke soorten gegevens worden verwerkt?

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • Telefoon
 • E-mailadres

Neth-ER verzamelt gegevens wanneer door de gebruiker van de website een webformulier ingevuld wordt voor bijvoorbeeld het inschrijven van de nieuwsbrief of registreren voor evenementen. Als u specifieke informatie over de over u verzamelde persoonsgegevens wilt inzien, kunt u contact opnemen met neth-er@neth-er.eu

Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?

 • Het toezenden van nieuwsbrieven
 • Het toezenden van flitsen: specifieke informatie sturen naar geïndividualiseerde lijsten
 • Het toezenden van uitnodigingen voor door Neth-ER georganiseerde activiteiten
  In iedere e-mail wordt steeds de mogelijkheid opgenomen om u hiervoor uit te schrijven.
 • Sollicitatieprocedure bij Neth-ER
  Neth-ER gebruikt uw gegevens voor de afhandeling van uw sollicitatie. Onder andere de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, cv en motivatie. De verstrekte gegevens inclusief cv en motivatie worden door Neth-ER bewaard gedurende een periode van vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Treedt u in dienst, dan worden uw gegevens onderdeel van het personeelsdossier.

Met wie worden de gegevens gedeeld?

Neth-ER deelt geen persoonsgegevens met derde partijen voor commerciële doeleinden. Neth-ER verkoopt daarnaast ook geen persoonsgegevens aan derde partijen. Neth-ER verwerkt geen persoonsgegevens buiten de EU. Bij seminars wordt een deelnemerslijst publiek gemaakt, waarvoor bij de inschrijving toestemming gevraagd wordt.

Op welke basis worden de persoonsgegevens verwerkt?

Neth-ER verwerkt alleen persoonsgegevens na het geven van toestemming. Een voorbeeld hiervan is het inschrijven voor nieuwsbrieven of het uitwisselen van visitekaartjes.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Neth-ER bewaart de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures en werken met een erkend CRM-systeem, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Hoe wordt omgegaan met klikgedrag en cookies?

Gebruikte cookies

 

Noodzakelijke cookies:

 • Cookie om aan te geven dat JavaScript actief is.
 • Cookie om de sessie van de gebruiker bij te houden

Functionele cookies:

 • AddThis social sharing cookie
 • Webformulieren kunnen een cookie gebruiken om bij te houden of het formulier al door de gebruiker verstuurd is.
 • Toggle voor het vertalen van de website via de pagina's zelf.
 • Om bij te houden of het gewicht van de rijen getoond moet worden in een tabel waar er drag&drop mogelijkheden zijn om de volgorde te bepalen.

Performantie-cookies

 • Google Analytics cookie.Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en statistieken te verzamelen over het gebruik van de website.

Hoe werkt de privacy bij links naar andere websites?

Neth-ER verwijst in veel artikelen met links naar andere websites. Deze websites worden met zorg  geselecteerd. Neth-ER kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hiervoor adviseren wij u de privacyverklaring van de desbetreffende website te raadplegen.

Wijzigingen

Neth-ER behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring daarom met enige regelmaat voor een update.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar neth-er@neth-er.eu. Neth-ER zal zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen een maand reageren. 

Vragen of klachten

Indien u nog specifieke vragen heeft over ons privacy beleid dan kunt u deze mailen naar neth-er@neth-er.eu of sturen naar Aarlenstraat 22, 1050 Brussel, België. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit België: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel