De Commissie werkt toe naar een Europees diploma. Dat blijkt uit het voorgestelde hogeronderwijspakket, waar onder meer een blauwdruk voor een Europees Diploma onderdeel van is. Hierin legt de Commissie uit hoe zij dit diploma voor zich ziet. Niet alleen bespreekt de Commissie het Europees diploma, maar ook via twee voorstellen voor Raadsaanbevelingen het bijhorende systeem voor kwaliteitsborging en erkenning en aantrekkelijke hogeronderwijscarrières.


Commissie presenteert voorstel richting een Europees diploma

Een blauwdruk voor een Europees diploma

In een nieuw beleidspakket doet de Commissie een voorstel voor een Europees diploma voor hogeronderwijsinstellingen. Door samen als HO-instellingen over de grens samen te werken zou men op den duur een gezamenlijk, transnationaal diploma kunnen uitgeven, valt te lezen in de communicatie.. Dit diploma moet automatisch erkend worden in de hele EU. Zowel op bachelor-, master- als doctoraaltsniveau. Gezien de huidige verschillen in Europese hoger onderwijssystemen stelt de Commissie twee startpunten voor: een voorbereidend ‘Europees label’ of een volledig Europees diploma. Tevens stelt de Commissie criteria waar samenwerkingsverbanden van universiteiten aan moeten voldoen voor het aanbieden van een Europees diploma. Zo moeten studieprogramma’s in minimaal twee lidstaten aan minimaal twee hoger onderwijsinstellingen worden aangeboden. Een ander criteria betreft de begeleiding van scripties, waarbij studenten begeleiders krijgen van minimaal twee verschillende universiteiten in verschillende landen. De criteria zijn te vinden in annex II van Raadsaanbeveling voor kwaliteitszorg en erkenning.

Minder bureaucratie, meer concurrentievermogen

De Commissie vindt dat een Europees diploma het hoger onderwijs in de EU competitiever maakt en daarmee ook versterkt. Hiermee zal Europa ook de beste mensen trekken van buiten de EU. Ook zal een Europees diploma bijdragen aan het verbeteren van vaardigheden die nodig zijn voor de arbeidsmarkt. Dit helpt allemaal bij het versterken van het Europese concurrentievermogen. Transnationale samenwerking rond onderwijs is daarom niet meer een leuk hebbedingetje, maar broodnodig gezien de geopolitieke relevantie.

Kwaliteit waarborgen en aantrekkelijke academische carrières

Ter ondersteuning van het diploma, presenteert de Commissie twee voorstellen voor Raadsaanbevelingen. Deze betreffen een Raadsaanbeveling voor: het waarborgen van de kwaliteitszorg en erkenning en het aantrekkelijk en duurzaam maken van academische carrières. In het eerste voorstel stelt de Commissie een Europees systeem voor kwaliteitsborging en erkenning voor. Dit faciliteert transnationale onderwijssamenwerking, maar ook verbeterede mobiliteit voor studenten, docenten en ondersteunend personeel. Om te zorgen dat HO-instellingen genoeg ondersteunende staf hebben om Europese samenwerkingsprojecten staande te houden, presenteert de Commissie ook een voorstel over aantrekkelijke en duurzame carrières in het HO. Dit is in lijn met het eerdere voorstel omtrent onderzoekscarrières.

Context

In haar 2023 State of the Union, verkondigde Ursula von der Leyen dat de Commissie met een voorstel rond een Europees diploma zou komen. Hiervoor opende de Commissie een call for evidence dit jaar. De ESU publiceerde recent hun reactie hierop. De doelen van het Europees diploma zijn in lijn met de doelen van het Europese Universiteiten Initiatief. In het vorige hogeronderwijspakket focuste de Commissie zich op het toekomstbestendig maken van instellingen. Hierin werd ook al het idee van een Europees diploma geopperd.

 

Mede geschreven door Fleur Korte.