Blokkeer het voorstel voor een register tegen buitenlandse inmenging van het Defence of Democracy pakket. Dit vragen de belangenorganisaties European Universities Association en Civil Society Europe in een open brief aan het Europees Parlement, het Belgisch Voorzitterschap en alle permanente vertegenwoordigingen. Het voorgestelde register voor organisaties die niet-EU financiering ontvangen zal onbedoelde negatieve gevolgen hebben voor universiteiten en maatschappelijke organisaties, aldus de belangenorganisaties.


Defence of Democracy pakket wekt zorgen voor academische vrijheid en transparantie

Blokkeer wetsvoorstel tegen buitenlandse inmenging

EU-medewetgevers moeten de voorgestelde wet tegen buitenlandse inmenging blokkeren. Dit zeggen de European Universities Association (EUA) en Civil Society Europe (CSE) in een brief aan het Parlement, het Belgisch voorzitterschap van de Raad en de Permanente Vertegenwoordigingen van de lidstaten. In de brief verzetten ze zich tegen de voorgestelde richtlijnen die onderdeel zijn van het Defence of Democracy pakket. Instellingen die buitenlandse financiering ontvangen zullen automatisch geassocieerd worden met buitenlandse belangen, wat kan leiden tot stigmatisering als “buitenlandse agenten”. Volgens EUA en CSE zal het voorstel open en transparante organisaties zoals universiteiten benadelen, die juist een sleutelrol spelen bij het garanderen van academische vrijheid en het tegengaan. De transparantieverplichting die het voorgestelde register oplegt kan volgens de koepels onbedoeld onderzoeksinstellingen belemmeren in hun toegang tot financiering en onderzoek verhinderen. Andere elementen van het pakket moeten wel doorgaan. Ook stellen ze voor om in plaats van een nieuw register, de al bestaande transparantieregisters te versterken en beter op elkaar af te stemmen.

Context

In december 2023 publiceerde de Commissie het Defence of Democracy Pakket. Het pakket werd al eerder geopperd door Von der Leyen in haar State of the Union-speech in 2022. Hierin deed ze aanbevelingen aan lidstaten op het gebied van burgerparticipatie bij beleidsprocessen, het versterken van electorale processen en het benoemde voorstel over beleidsbeïnvloeding van derde landen. Het Parlement riep in een resolutie afgelopen zomer ook al op tot een gecoördineerde strategie tegen buitenlandse inmenging.

 

Mede geschreven door Hannah Teule.