Het Bologna-proces moet centraal staan in het hogeronderwijs- of joint degree pakket. Dit laat de European Student Union (ESU) in haar reactie op de call for evidence voor het pakket. De studentenorganisatie vreest dat het pakket een parallelle lijn creëert naast het Bologna-proces, wat het wil voorkomen.


ESU: Bologna moet centraal staan in het HO-pakket

Bologna als rode draad

Het implementeren van het Bologna-proces moet centraal staan in het hogeronderwijs-pakket. Dit stelt de ESU in haar drie publicaties omtrent het pakket. In drie verschillende publicaties benadrukt de studentenorganisatie dat het implementeren en toepassen van de Bologna tools de rode draad moet zijn in het gehele pakket. De studentenorganisatie vreest dat het pakket anders een parallelle lijn creëert naast het Bologna-proces. Daarnaast moeten alle onderdelen van het pakket breed toepasbaar zijn in, alle omstandigheden, bij alle hogeronderwijsinstellingen. In haar aanbevelingen omtrent een joint European degree, hamert de ESU ook op het feit dat dit label alleen kan worden uitgereikt als er aan alle Bologna-afspraken wordt gehouden, inclusief kwaliteitszorg en adequaat gebruik van ECTS. Voor het verbeteren van kwaliteitszorg en erkenning vraagt de studentenorganisatie om het belang van de Database of External Quality Assurance Results (DEQAR) te benadrukken en om de database verder te ontwikkelen. Voor de Raadsaanbeveling over carrières in het hoger onderwijs, vraagt de organisatie om problemen zoals te weinig financiering, gebrek aan structurele ondersteuning en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, en afnemende rechten voor academische staf te adresseren.

Context

Het hogeronderwijspakket dat op 27 maart verscheen, bestaat uit drie onderdelen: een Mededeling over Joint European Degrees, een Raadsaanbeveling omtrent kwaliteitszorg en erkenning en een Raadsaanbeveling over carrières in het hogeronderwijs. ESU publiceert hun reactie alvorens de presentatie van de Commissie, als reactie op de call for evidence die in januari geopend werd. Studentenorganisaties ISO en LSVb zijn lid van de ESU.