De Europese Commissie is benieuwd naar uw mening over het Erasmus+ programma. Tot en met 8 december kunt u reageren op de open consultatie, die wordt gebruikt voor de tussentijdse evaluatie van het huidige programma en voor de eindevaluatie van het programma dat van 2014 tot en met 2020 liep. De uitkomsten van de evaluatie zullen ook van invloed zijn op de vormgeving van Erasmus+ post-2028.


Geef uw mening over het Erasmus+ programma

Evaluatie Erasmus+  

De publieke consultatie over het Erasmus+ programma is geopend. De Commissie roept (oud-)deelnemers en betrokkenen op om hun mening over het programma te geven. De consultatie gaat zowel over het huidige (2021-2027) als het vorige programma (2014-2020). De Commissie wil hiermee te weten komen of het onderwijsprogramma werkt zoals beoogd, met name op gebied van inclusie en simplificatie. De resultaten van de consultatie worden meegenomen in de eindevaluatie en de tussentijdse evaluatie van de programma’s, waarvan de resultaten naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 worden gepubliceerd. U kunt tot en met 8 december 2023 reageren.

Context

Met de tussentijdse evaluatie van het huidige programma en de eindevaluatie van het vorige programma wordt het proces richting het nieuwe Erasmus+-programma ingeluid. Dat programma zal vanaf 2028 lopen. Neth-ER heeft haar eigen standpunten over het Erasmus+ programma uiteengezet in een position paper.  Hierin pleit Neth-ER onder meer voor een forse uitbreiding van het budget en vereenvoudiging van het proces door de administratieve lasten te verminderen. Ook vraagt Neth-ER om een duidelijke visie omtrent de strategische rol van het programma in het kader van de groene en digitale transitie en het bevorderen van inclusie.  Eerder dit jaar stond de consultatie ten behoeve van de tussentijdse en eindevaluatie van het kaderprogramma voor onderzoek open.