Hoe beoordeelt uw instelling het academische personeel? De European University Association (EUA) opent een consultatie over de hervorming van de academische loopbaanbeoordeling en roept onderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties wereldwijd op om hun initiatieven te delen, ook als zij niet bij de EUA zijn aangesloten. De consultatie staat open tot 22 maart 2024.


Help de EUA bij hervorming van academische loopbaanbeoordeling

Doe mee met consultatie over academische carrières

De European University Association (EUA) inventariseert hoe onderwijs- en onderzoeksinstellingen omgaan met de beoordeling van academische loopbanen. In een consultatie kunnen instellingen uit de hele wereld initiatieven en werkwijzen delen, ook als ze niet zijn aangesloten bij de EUA. Met de consultatie wil de universiteitenkoepel hervormingsinitiatieven op het gebied van academische loopbaanbeoordeling in kaart brengen die plaatsvinden op nationaal niveau. De consultatie richt zich op het brede scala van werkzaamheden van kennisinstellingen rond management en leiderschap; maatschappelijke impact en dienstverlening; en erkennen en waarderen. De consultatie is open tot 22 maart 2024.

Context

De EUA doet deze uitvraag namens de Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA). CoARA is een samenwerkingsverband tussen onderzoeksfinanciers, -uitvoerders en andere organisaties uit de sector die zich bezighouden met de beoordeling van onderzoek, onderzoekers en onderzoeksorganisaties. De Nederlandse Rianne Letschert is de voorzitter van deze coalitie. In het werkprogramma voor 2024 kondigde de Europese Commissie al aan dat zij meer aandacht wilde besteden aan onderwijs- en onderzoeksloopbanen. De oproep van de EUA vindt momentum in het hogeronderwijspakket dat in maart 2024 volgt. De universiteitenkoepel YERUN sprak zich al eerder over dit thema uit. Zij benadrukt, net als de EUA, dat het pakket de flexibiliteit van het uiteenlopende takenpakket van academisch personeel moet omarmen en erkennen, dus ook activiteiten rondom management en projecttaken. Naast dit raamwerk publiceerde de Commissie ook een voorstel voor een Raadsaanbeveling tot vaststelling van een nieuw Europees kader voor onderzoeksloopbanen.

 

Mede geschreven door Leah Corsmit.