Dossier: Leven Lang Ontwikkelen

Leven Lang Ontwikkelen (Life Long Learning) draagt bij aan het bijscholen van volwassenen, waardoor zij beter participeren in de samenleving en meer aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Daarom is er binnen het onderwijsbeleid van de Europese Unie speciale aandacht voor volwassenen. De EU beschikt over verschillende programma’s, doelstellingen en financieringsinstrumenten die volwassenenonderwijs beogen te ondersteunen. Zo zijn volwassenen als doelgroep opgenomen in het Erasmus+-programma en is er in de New Skills Agenda for Europe veel ruimte voor volwassenenonderwijs. Het initiatief Upskilling Pathways, dat deel uitmaakt van de agenda, helpt laagopgeleide volwassenen bijvoorbeeld bij het verwerven van basisvaardigheden.

Uit rapporten van de Europese Commissie, de OESO en UNESCO blijkt dat volwassenonderwijs een belangrijke bijdrage levert aan het verminderen van armoede en dat het bijdraagt aan het verkrijgen van betere werkgerelateerde en sociale vaardigheden. Ook zorgt het voor actief burgerschap onder volwassenen; degenen die volwassenenonderwijs hebben gevolgd gaan bijvoorbeeld eerder naar de stembus.


Volwassenenonderwijs in de Europese Unie

In de New Skills Agenda for Europe, is er veel aandacht voor volwassenenonderwijs. De Skills Agenda bestaat uit een tiental doelstellingen die training en vaardigheden van Europeanen moet bevorderen. Eén van de doelstellingen richt zich specifiek op volwassenen: om alle volwassenen van bepaalde basisvaardigheden te voorzien adviseerde de Commissie lidstaten om een Skills Guarantee op te zetten, waardoor laaggeschoolde volwassenen actief worden benaderd en geholpen bij het verkrijgen van de juiste vaardigheden. Deze aanbeveling resulteerde in een initiatief genaamd Upskilling Pathways, dat onder andere gefinancierd wordt vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF), het European Regional Development Fund (ERDF) en vanuit Erasmus+. Binnen Erasmus+ is er bovendien een speciale mogelijkheid voor volwassenen om een bepaalde periode in het buitenland te studeren of een cursus te volgen.

In de Europese Unie beschikt zo’n twintig procent van de volwassenen over ondermaatse lees-, schrijf-, en rekenvaardigheden. Door middel van speciale aandacht voor volwassenenonderwijs hoopt de EU dit percentage naar beneden te halen en volwassenen uit te rusten met een breder scala aan vaardigheden.

Belanghebbenden onderstrepen urgentie volwassenenonderwijs

Verschillende stakeholders onderstrepen het belang van volwassenenonderwijs en roepen de Europese Unie op tot meer ondersteuning hiervan. Zo stelt de EAEA dat Erasmus+ meer budget moet vrijmaken voor volwassenen en dat het Europees Sociaal Fonds beter toegankelijk moet zijn voor volwassenenonderwijs. De OESO stelt dat blijven leren essentieel is voor volwassenen en deed onderzoek naar de status van volwassenenonderwijs in haar lidstaten. Uit het landsspecifieke onderzoek naar Nederland blijkt dat Nederland een goed netwerk heeft van scholen die volwassenenonderwijs aanbieden, maar dat cursussen gericht op de minst-vaardige volwassenen en etnische minderheden schaars zijn.

Meer informatie

Persbericht Europese Commissie: Ten actions to help equip people in Europe with better skills
Aanbeveling Europese Commissie: Council Recommendation on establishing a Skills Guarantee
Website Europese Commissie: Upskilling Pathways – New opportunities for adults
Artikel Neth-ER: EAEA: Verhoog budget volwassenenonderwijs binnen Erasmus+
Artikel Neth-ER: New Skills Agenda for Europe gelanceerd
Artikel Neth-ER: EAEA: toegankelijkheid ESF voor volwassenenonderwijs moet beter
Artikel Neth-ER: OESO: NL moet blijven investeren in onderwijssysteem
Artikel Neth-ER: Meer geld nodig volwassenenonderwijs
Dossier Neth-ER: Vaardigheden

Geüpdatet op: 30/03/2020

lees meer