Acht Europese koepelorganisaties hebben een open brief gestuurd aan de hoogste ambtenaar van de Commissie. Zij roepen gezamenlijk de Commissie op om bij de ontwikkeling van wetgeving actief rekening te houden met de behoeften van de kennissector. Vooral in digitale wetgeving is dit recent een paar keer misgegaan.


Onderzoekskoepels aan (volgende) Commissie: houd rekening met ons!

Geen wetgeving zonder raadpleging

Acht Europese kenniskoepels hebben een open brief gestuurd aan Ilze Juhansone, de secretaris-generaal van de Europese Commissie. De organisaties stellen dat de Commissie te vaak wetgeving initieert zonder de behoeften, zorgen en wensen van de sector in ogenschouw te nemen. Met name de Digital Services Act verdient volgens de initiatiefnemers onmiddellijke aandacht. Verschillende koepels waarschuwden al eerder dat deze Verordening non-profitorganisaties, zoals instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek, gelijk stelt aan commerciële platforms. Hierdoor ondervinden deze instellingen capaciteitsproblemen door extra administratieve lasten en financiële kosten, terwijl hun digitale activiteiten wezenlijk verschillen van bijvoorbeeld Google, Meta en Microsoft.

Actief betrekken sector

Als oplossing stellen de koepels voor dat de Commissie contact zoekt met kennisinstellingen over de impact van nieuwe wetgeving op hun werkzaamheden. Dit is in lijn met het innovatieprincipe, dat onderdeel is van het Europese beleidsproces en als stimulans dient voor nuttige innovaties in EU-regelgeving. Dit principe moet volgens de initiatiefnemers op de schop, zodat het daadwerkelijk het belang van onderzoek en onderwijs in de publieke sector weerspiegelt. Zo had het Nederlandse voorzitterschap van de Raad in 2016 het ook bedoeld, maar de Commissie past het onvoldoende toe, aldus de brief.

Context

Met de brief willen de koepels—met de Europese verkiezingen in het vooruitzicht—aandacht vestigen op de behoeften van de sector tijdens het mandaat van de huidige en volgende Commissie. Onder de acht ondertekenaars zijn onder meer de European University Association (EUA), waarvan UNL lid is, Science Europe, waarvan NWO lid is, en LIBER, de koepel van Europese onderzoeksbibliotheken.

 

Mede geschreven door Leah Corsmit.