Investeren in onderzoek en innovatie is cruciaal voor Europa’s concurrentievermogen en strategische autonomie. Een robuust budget van 200 miljard euro voor het volgende kaderprogramma is daarom noodzakelijk, schrijven de drie grote kenniskoepels EUA, EARTO en Science Europe aan Eurocommissaris Iliana Ivanova.


Ook EUA, EARTO en Science Europe willen verdubbeling van Horizon budget

200 miljard euro voor opvolger Horizon Europe  

Het budget voor de opvolger van Horizon Europe moet verdubbelen. Enkel door voldoende te investeren in onderzoek en innovatie kan Europa haar strategische autonomie en concurrentievermogen verbeteren en niet achter raken op grootmachten China en de Verenigde Staten. Dit zeggen de European University Association (EUA), de European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) en Science Europe in een open brief aan Eurocommissaris Iliana Ivanova. Volgens de kenniskoepels is dit vooral belangrijk mondiale uitdagingen als klimaatverandering, gezondheidscrises en geopolitieke spanningen effectief aan te pakken.

Stabiel budget

Naast een bedrag vragen de koepels vooral om een stabiel en afgeschermd budget voor het tiende kaderprogramma. Zo kan het onderzoeksbudget veilig gesteld worden van onverwachtse bezuinigingen of tussentijdse verschuivingen. Binnen het kaderprogramma moet een potje komen voor flexibele bestedingen, terwijl de rest van het budget vastligt. Daarnaast pleiten de koepels voor meer synergieën met andere Europese programma’s en roepen ze lidstaten op om, zoals afgesproken, 3% van het bbp aan onderzoek en innovatie uit te geven. Verder benadrukken de kenniskoepels het belang van het ondersteunen van verschillende onderzoeksstadia, zoals ongebonden, toegepast en regionaal onderzoek.

Context

De EUA is de Europese universiteitenkoepel van meer dan 850 hoger onderwijsinstellingen, waaronder UNL. EARTO vertegenwoordigt 350 onderzoeksorganisaties, waaronder TNO. Science Europe vertegenwoordigt de belangen van 43 onderzoeksfinanciers, waaronder NWO. Meerdere kenniskoepels anticiperen op het ontwerp en budget van de opvolger van Horizon Europe. Zo pleitten LERU, CE7 en The Guild gezamenlijk voor minstens 200 miljard euro, evenals ALLEA en CESAER. Ook Neth-ER bepleit een budget van minstens 200 miljard euro.

 

Mede geschreven door Hannah Teule.