Het versterken van het Europese concurrentievermogen staat de komende zes maanden centraal tijdens het Hongaars voorzitterschap. Hongarije wil het volgende halfjaar aan de slag met de fragmentatie van de Europese Onderzoeksruimte en een technologie-neutrale industriële strategie opzetten. Daarnaast hebben ze ook aandacht voor de bio-economie, geavanceerde materialen en defensie-onderzoek. Ook wil het voortgang boeken op het Europees diploma.


Prioriteiten Hongaars voorzitterschap: een nieuwe deal voor concurrentievermogen

Fragmentatie van ERA en technologie-neutrale industriële strategie

Het Hongaarse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie richt zich de aankomende zes maanden op het versterken van de Europese concurrentievermogen. Dit stelt het in haar programma voor het voorzitterschap van de komende zes maanden. De effectiviteit van de Europese onderzoeks- en innovatie-ecosystemen dient verbeterd te worden. Zo wil Hongarije de fragmentatie van de Europese onderzoeks- en innovatieruimte aan pakken. Om de toekomst van de Europese Onderzoeksruimte (ERA) te bekijken, wil Hongarije de evaluatie van de ERA beleidsagenda 2022-2024 koppelen aan het concurrentievermogen-rapport van Draghi dat binnenkort verwacht wordt. Hongarije wil ook een algemene opvolging geven aan de rapporten van Draghi en Letta. In lijn met het versterken van het Europese concurrentievermogen, staat het ontwikkelen van een "technologie-neutrale industriële strategie” ook centraal in het programma. Dit is een raamwerk dat een open economie, internationale economische samenwerking en een flexibele arbeidsmarkt moet bevorderen.

Innovatiekloof dichten en defensie-onderzoek

Om de innovatie-kloof tussen Europese landen te dichten, wil het voorzitterschap een strategisch debat voeren over het EU-cohesiebeleid. Zo wil het zorgen dat het volledige concurrentiepotentieel van alle regio's in Europa kan worden benut. Samen met andere Oost-Europese landen, wil het ook een partnerschap rondom de circulaire bio-economie opzetten, genaamd ‘BIOEAST’. Ook willen ze in het kader van onderzoek en innovatie een Raadsconclusie over geavanceerde materialen aannemen. Daarnaast speelt onderzoek en innovatie een belangrijke rol binnen de defensieprioriteit, dit aan de hand van een reflectie over de toekomst van het Europees Defensiefonds. Het voorzitterschap streeft er ook naar om vooruitgang te boeken in het onderzoeken hoe patenten het concurrentievermogen van de farmaceutische industrie in de EU kunnen versterken.

Concurrentievermogen ook als spil in het onderwijs

Concurrentievermogen staat ook centraal in de hoger onderwijsdoelstellingen van het programma. Hoewel het Hongaarse voorzitterschap minder duidelijk is over de specifieke aanpak, is er aandacht voor volwassenenonderwijs en vaardigheden in het kader van  de groene en digitale transitie. Het voorzitterschap benadrukt het belang van strategische partnerschappen en voortzetting van de vooruitgang op het gebied van onderzoekscarrières en het hogeronderwijspakket die onder het vorige Belgische voorzitterschap zijn geboekt.

Evenementen

Hieronder staat een overzicht van de geplande bijenkomsten en evenementen van het Hongaars voorzitterschap die te maken hebben met onderzoek, innovatie en onderwijs. Via deze link vindt u alle evenementen.

Evenement

Datum

Meeting of the High Level Group on Education and Training

1 – 2 juli

Opening session and workshop on international climate change issues

2 – 3 juli

Defense industry and innovation conference

19 – 20 september

Meetings of the Urban Agenda Technical Preparatory Group (UATPG)

19 – 20 september

Tech Week - Forum for Competitiveness and Techonology

30 september – 2 oktober

Erasmus+ Informal NA Directors’ Meeting

7 – 10 oktober

Renovate Europe Day 2024

9 oktober

Meeting of Directors-General for Vocational Education and Training

14 – 15 oktober

Educational conference of Hungarian Presidency – Strategic partnerships and cooperation in educational system

15 – 16 oktober

European Research Area and Innovation Committee (ERAC) Meeting

24 – 25 oktober

Science Europe Conference

20 – 23 november

BIM Conference - Innovation and Opportunities

21 – 22 november

 

Context

Hongarije neemt op 1 juli het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over van België. Het voorzitterschap werkt volgens een roulerend schema waarbij elk voorzitterschap zes maanden duurt. Voorzitterschappen hebben enige individuele ruimte om prioriteiten te stellen waarop regeringen hun EU-samenwerking kunnen richten. Hongarije zal op deze positie zitten tot en met 31 december. Daarna is Polen aan de beurt.

 

Mede geschreven door Leah Corsmit.