15 februari 2024

The Guild over Europese Universiteiten: meer budgettaire flexibiliteit voor verbeterde O&I

Annabel Hoven

Annabel Hoven

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

The Guild pleit in haar position paper over een Investment Pathway voor meer flexibiliteit in het gebruik van het beschikbare budget voor de Europese Universiteiten allianties. Daarnaast beveelt de universiteitenkoepel ook aan om de onderzoekscapaciteiten van universiteiten en de complementariteit tussen verschillende Europese programma's te vergroten.


The Guild over Europese Universiteiten: meer budgettaire flexibiliteit voor verbeterde O&I

Geen verhoogd budget aan de horizon

The Guild schrijft in haar position paper dat het versterken van onderzoeks- en innovatiecapaciteiten van het Europese Universiteiten initiatief niet méér financiering behoeft, maar wel meer open competitie tussen verschillende voorstellen van calls. De focus van de financiering vanuit een Investment Pathway moet daarom op kwaliteit en excellentie liggen, zodat de universiteiten dankzij de open concurrentie ook hun kwaliteit waarborgen. Bovendien beveelt The Guild ook aan dat institutionele vrijheid en autonomie een hoeksteen moeten zijn van het initiatief. Daarbij moet het initiatief ook van toegevoegde waarde zijn voor de universiteiten en als samenwerkingsverband de globale uitdagingen aanpakken, wat ook betekent dat het initiatief open moet blijven staan voor samenwerking met universiteiten buiten het Erasmus+ programma.

Focus op complementariteit

Om een innovatief milieu te creëren voor onderwijs en onderzoek moet er meer complementariteit tussen EU programma’s komen. Het gaat om programma’s zoals Erasmus+ en het EU kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Het doel van de complementariteit is dat de institutionele ontwikkeling van universiteiten gelijkmatig wordt. Echter is er meer budgettaire flexibiliteit nodig en moet er naar de wensen van de sector worden gekeken in plaats van het toewijzen van een vaststaand EU budget. Bovendien zijn er meer inspanningen van nationale overheden en instellingen nodig om het Europese Universiteiten initiatief te laten slagen.

Context

Het Europese Universiteiten initiatief is onderdeel van het Erasmus+ programma. Als onderdeel van de Europese Onderzoeksruimte is er ook de Investment Pathway. Het idee van de Investment Pathway is voortgekomen uit de Raadsconclusies naar aanleiding van de Europese strategie voor universiteiten. Deze Investment Pathway is nog niet gerealiseerd, maar heeft als doel om universiteiten allianties te ondersteunen door middel van het combineren van Europese, nationale en regionale financiering. The Guild is een universiteitenkoepel die onderzoekers bij elkaar brengt om zo hun belangen te behartigen in Europa.

 

Mede geschreven door Bertus Woudwijk