Binnen KP10 moet meer ruimte zijn voor impactgericht onderzoek. Dit stelt UAS4EUROPE in zijn position paper over de toekomst van het aankomende EU-kaderprogramma  (KP10). Het paper schetst een visie voor KP10 en benadrukt hoe hogescholen een nog impactvollere bijdrage kunnen leveren aan het succes van Europees onderzoek, innovatie en concurrentievermogen.


UAS4EUROPE: KP10 moet zorgen voor meer impactgericht onderzoek

Meer focus op impactgericht onderzoek en samenwerkingsverbanden

Volgens UAS4EUROPE moet er binnen KP10 meer ruimte zijn voor impactgericht onderzoek. Dit stelt de koepel voor hogescholen in Europa in haar position paper over de toekomst van het volgende EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP10). De koepel pleit voor meer ruimte voor impactgericht onderzoek, naast het voortzetten van fundamenteel onderzoek. Impactgericht onderzoek voldoet volgens de organisatie aan de kortetermijnbehoeften van burgers, overheden en industrieën. Impactgericht onderzoek biedt hogescholen een unieke kans voor om een leidende rol te vervullen in O&I. Een grotere focus op impact in het kader van KP10 leidt volgens de koepel tot versterkte internationale netwerken. Een impactgericht Horizon Europe, versterkt door het Europese Universiteiten initiatief, helpt hogescholen om hun internationale netwerken te versterken. Zodoende kan het onderzoek- en innovatiepotentieel van de hogescholen beter tot zijn recht komen. Daarnaast dringt de koepel ook aan op het vergemakkelijken van de aanmeldingsprocedures voor onderzoekers binnen KP10. Ook pleit UAS4EUROPE voor exclusieve calls voor onderzoekers van Universities of Applied Sciences bij impactgerichte projecten.  

Context

UAS4EUROPE is een Europese vereniging voor nationale koepelorganisaties van Universities of Applied Sciences (UAS) en hogescholen gericht op onderzoek en vertegenwoordigt zo’n 150 hogescholen. Het netwerk heeft als doel de zichtbaarheid en integratie van hogescholen in onderzoeks- en innovatiebeleid gerelateerd aan de Europese Onderzoeksruimte te stimuleren. Haar KP10-oproep sluit aan bij eerdere pleidooien van diverse kenniskoepels voor een groter budget voor het aankomende kaderprogramma. Momenteel is de Vereniging Hogescholen de voorzitter van UAS4EUROPE. Zij worden in juni opgevolgd door de hun Finse collega’s.

 

Mede geschreven door Leah Corsmit.