De uitvoering van het huidige Erasmus+ programma verloopt goed, maar kan beter. Zo moet het programma simpeler en daarmee ook inclusiever. Daarnaast zorgen aanhoudende IT-problemen bij het aanvraagproces voor veel kritiek. Dat concludeert een studie voor de commissie Culture and Education van het EP.


Volgende Erasmus+ programma moet simpeler, volgens studie Parlement

Versimpeling nodig

Het huidige Erasmus+ programma verloopt goed, maar kan beter. Daarnaast moet het programma simpeler en moet er meer aandacht naar inclusie doelen gaan. Versimpeling is één van de doelstellingen van het programma, maar onderzoek uitgevoerd voor de Culture and Education (CULT) commissie in het Parlement laat zien dat dit proces helaas traag verloopt. Veel onderdelen van het programma zorgen voor onduidelijkheid, waardoor beursaanvragen veel tijd vergen. Vooral de aanvraagformulieren zijn te complex en staan vol met vakjargon. Bovendien ervaren organisaties te weinig steun bij de procedure. Vooral kleinere organisaties met minder ervaring betalen daarom externe hulp uit eigen zak. Geïnterviewden in het onderzoek pleiten voor een duidelijk stappenplan met versimpelde taal dat instellingen en studenten op weg helpt.

IT-problematiek

De IT-hulpmiddelen van het programma krijgen veruit de meeste kritiek, vooral van de benaderde nationale agentschappen. Nieuwe IT-hulpmiddelen zouden de administratieve lasten moeten verminderen. Echter is dit niet hoe het in de praktijk gaat, concluderen de onderzoekers. Slechte IT-hulpmiddelen zorgen voor aanhoudende administratieve lasten. Bovendien is het platform om problemen te rapporteren onhandig en inefficiënt. De geraadpleegde belanghebbenden vinden dat er ook hier duidelijkere instructies nodig zijn over het gebruik van de IT-systemen. Men beschouwt de IT-problematiek als zeer urgent, omdat de problemen potentiële aanvragers er nu van weerhouden zich aan te melden.

Meer aandacht naar inclusie

Het huidige Erasmus+ programma streeft naar meer inclusie en diversiteit. Echter is het voor mensen met een kleine beurs nog steeds moeilijk om mee te doen, blijkt uit het onderzoek. Meer duidelijkheid over hoe en wanneer beurzen toegekend worden, zou deze groep helpen.

Context

Op verzoek van de CULT commissie van het Parlement is er onderzoek verricht naar de implementatie van het huidige Erasmus+ programma. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van enquêtes en interviews met nationale agentschappen, universiteiten en maatschappelijke organisaties. De CULT commissie zal het onderzoek gebruiken voor haar eigen resolutie over Erasmus+, die dit najaar voorligt. Het onderzoek komt op een goed moment: de consultatie voor het Erasmus+ programma is net geopend tot en met 8 december. Neth-ER deelt de mening van het onderzoek over de behoefte aan meer versimpeling en betere communicatie. Tevens legt Neth-ER de focus op goede kwaliteit van onderwijs, het moderniseren van Europees onderwijs, en de rol van Erasmus+ op het wereldtoneel.

 

Mede geschreven door Hannah Teule.