De diversiteit van onderwijsloopbanen verdient meer erkenning en waardering. Dat stelt YERUN in een paper over het komende Commissievoorstel voor een raamwerk voor aantrekkelijke carrières in het hoger onderwijs. Zij stelt drie actiepunten voor het verbeteren van hoger onderwijscarrières.


YERUN pleit voor waardering van diversiteit van onderwijsloopbanen

Focus niet enkel op onderzoek

De diversiteit binnen onderwijsloopbanen verdient meer erkenning en waardering. Dat stelt het Young European Research Universities Network (YERUN) in een paper met betrekking tot het komende Commissievoorstel voor een Raadsaanbeveling over aantrekkelijke carrières in het hoger onderwijs. Volgens de universiteitenkoepel zijn er drie stappen nodig om hoger onderwijscarrières te verbeteren. Ten eerste, moet het raamwerk flexibiliteit en ruimte voor diverse werktaken omarmen, zoals activiteiten rondom management en projecttaken. Er heerst nu te veel een focus op onderzoeksactiviteiten, zoals kennisvalorisatie en open science, hoewel andere taken onvermijdelijk zijn in het hoger onderwijs. De lidstaten moeten daarom volledige erkenning van alle taken nastreven.

‘Van brain drain naar brain gain’

Ten tweede vraagt YERUN om betere ondersteuning voor vaardighedenontwikkeling. Zo moeten leraren bijvoorbeeld meer aandacht schenken aan het vorderen van hun digitale en groene vaardigheden en internationale samenwerking. Daarbij kan de Commissie meer drijfveren en beloningen creëren, onder andere door een fonds voor innovatieve onderwijsexcellentie op te zetten, wat zou lijken op een European Research Council (ERC)- of een MSCA-beurs. Ten derde vragen universiteiten ook om flexibele en duurzame financiering om loopbanen te verbeteren. Daarin is het beschikbaar stellen van verschillende fondsen onmisbaar, zodat personeel de ruimte krijgt om diverse paden te bewandelen en ook om op mobiliteit te gaan. Op die manier kan Europa haar focus op brain drain naar brain gain verleggen.

Context

YERUN is een jonge universiteitenkoepel voor wetenschappelijk onderzoek, waar de Universiteit Maastricht ook lid van is. Het Commissievoorstel voor Raadsaanbeveling over aantrekkelijke carrières in het hoger onderwijs is onderdeel van het hogeronderwijspakket dat in maart 2024 zal verschijnen. Het Belgische Voorzitterschap van de Raad kondigde aan dat het pakket een van hun onderwijsprioriteiten zal zijn. Naast dit raamwerk, publiceerde de Commissie vorig jaar ook al een voorstel voor een Raadsaanbeveling voor een raamwerk voor onderzoeksloopbanen. Ook hierover spraken  YERUN en andere universiteitenkoepels zich al over uit.