Universiteiten moeten de potentie van burgerwetenschap beter benutten, aldus de League of European Research Universities. In een adviespaper doet de organisatie aanbevelingen om de ontwikkeling van burgerwetenschap verder te ondersteunen.


Aan de slag met burgerwetenschap

Aanbevelingen en richtlijnen

De League of European Research Universities (LERU) moedigt universiteiten aan de potentie van burgerwetenschap te erkennen en hiermee aan de slag te gaan. Dit is één van de dertien aanbevelingen uit het adviespaper van LERU. Deze aanbevelingen zijn onder andere gericht aan onderzoekfinanciers, beleidsmakers en hoger onderwijsinstellingen. Ze variëren van het ondersteunen van burgerwetenschap, door bijvoorbeeld een centraal contactpunt voor burgerwetenschap te ontwikkelen, tot het aanmoedigen van het gebruik van Open Science, door Open Access van data en publicaties een vereiste te maken. Ook staan er zeven richtlijnen voor onderzoekers in het adviespaper met advies over hoe onderzoekers een burgerwetenschapsproject kunnen aanpakken.

Potentie van burgerwetenschap

LERU benadrukt in haar adviespaper de groei en mogelijkeheden van burgerwetenschap, ook wel citizen science genoemd. Dit is onderzoek dat voortvloeit uit de actieve betrokkenheid van burgers bij onderzoek. Burgers kunnen zowel deelnemen in kleine projecten van amateuronderzoekers als grote internationale projecten met professionele onderzoekers. Moderne technologieën, zoals een smartphone faciliteren de betrokkenheid van burgers. Hiermee wordt bijvoorbeeld het vastleggen en delen van data te vergemakkelijkt. De groei van burgerwetenschap kan worden verklaard door de beschikbaarheid van moderne technologieën en de toenemende zorgen over onderzoeksthema’s zoals het klimaat. Maar ook de toenemende interesse van burgers in onderzoek en wetenschap speelt een rol.

Lanceringsevenement adviespaper

Op 7 november zal LERU in Brussel het nieuwe adviespaper presenteren. U kunt zich via deze link aanmelden voor dit lanceringsevenement.