Excellentie, diversiteit en openheid moeten centraal staan in Horizon Europe, zo luidt de boodschap van ALLEA voor de Commissie. De nadruk in het nieuwe Kaderprogramma moet onder andere liggen op succesvolle instrumenten in Horizon 2020, zoals de ERC en de MSCA. Verder stelt ALLEA dat het belangrijk is een zo breed mogelijke notie van innovatie te hanteren en de sociale en geesteswetenschappen een prominentere rol te geven in Horizon Europe.

ALLEA roept op tot diversiteit, openheid en excellentie in Horizon Europe

Focus op excellentie  

Om het succes van Europese onderzoeks- en innovatieactiviteiten in de toekomst te garanderen pleit ALLEA, de European Federation of Academies of Sciences and Humanities, voor een concrete focus op excellentie in de implementatie van Horizon Europe. Succesvolle instrumenten uit Horizon 2020 moeten worden geïntensiveerd in het nieuwe Kaderprogramma. Met name de Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) en de European Research Council (ERC) worden genoemd als onderdelen die vanwege hun bewezen succes moeten worden uitgebreid. ALLEA vindt dat het jaarlijkse budget voor de ERC 4 miljard euro moet zijn in plaats van de voorgestelde 2,4 miljard.

Inclusieve definitie van innovatie

ALLEA stelt dat de Commissie een simplistische notie van innovatie hanteert, waardoor de thematische clusters  van Horizon Europe de geldende onderzoeksuitdagingen geen recht doen. Volgens ALLEA draait innovatie niet enkel om technologische vooruitgang en economisch gewin, maar juist ook om interdisciplinariteit. In dat kader adviseert ALLEA de sociale en geesteswetenschappen een grotere rol te laten spelen in Horizon Europe. Er wordt opgeroepen met name de partnerschappen HERA en NORFACE uit Horizon 2020 te behouden in Horizon Europe. Tot slot pleit ALLEA voor een gelijkwaardige verdeling van fondsen over de verschillende onderdelen van pijler 2: ‘Global Challenges & Industrial Competitiveness’.

Context

ALLEA is gericht op het geven van onafhankelijk en interdisciplinair advies over wetenschap en vertegenwoordigt meer dan 50 onderzoeksinstituten uit meer dan 40 landen, waaronder de KNAW. De aanbevelingen komen in de context van de open consultaties van het strategisch plan van Horizon Europe en de discussies die gehouden zijn tijdens de R&I Days.