Het is van groot belang om het budget van de Societal Challenges-pijler binnen Horizon 2020 te beschermen. Dit is één van de aanbevelingen die naar voren komt uit een rapport van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de interim evaluatie van Horizon 2020.

Budget Societal Challenges moet beschermd worden!

Budget Societal Challenges

Het budget van de Societal Challenges­-pijler van Horizon 2020 moet beschermd worden nadat een verlaging van het budget heeft plaatsgevonden om het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) te realiseren. Het bedrag van 2,2 miljard moet teruggegeven worden aan Horizon 2020. Dit is één van de aanbevelingen die naar voren komt in het rapport van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) ‘Mid-term evaluation of Horizon 2020’, naar aanleiding van interim evaluatie van Horizon 2020 die momenteel plaatsvindt.

Verdere aanbevelingen

Een andere aanbeveling om de Societal Challenges te beschermen is het beter ondersteunen van de gehele innovatiepijplijn. Ondanks dat het rapport de toegenomen focus op innovatie binnen Horizon aanmoedigt, wordt ook een waarschuwing gegeven dat fundamenteel onderzoek voldoende aandacht moet blijven krijgen naast toegepast onderzoek. Op deze manier kunnen maatschappelijke uitdagingen het best geadresseerd worden. De sociale en geesteswetenschappen worden in het rapport een belangrijke rol toebedeeld voor het analyseren en adresseren van maatschappelijke uitdagingen en zouden daarom ook meer gestimuleerd moeten worden.

Achtergrond

EESC heeft deze exploratory opinion aangeleverd op aanvraag van het Slowaakse voorzitterschap. In oktober heeft de Commissie de publieke consultatie geopend om input te verzamelen voor de interim evaluatie van Horizon 2020. Dit moet leiden tot een Staff Working Document, die in mei 2017 gepubliceerd wordt. Begin 2017 zal de High Level Group van start gaan, wiens rapport in juli 2017 verwacht wordt.