Om burgers bij de implementatie van Horizon Europe te betrekken, moet de Europese Commissie de ideeën en ervaringen van burgers gedurende het hele proces meenemen. Dat staat in het adviesverslag van de werkgroep Citizen Involvement in European Research & Innovation Agenda Setting. Betrokkenheid van burgers kan onder meer bereikt worden door een heldere strategie te formuleren en een lighthouse project op te zetten.


Hoe kan de Europese Commissie burgers betrekken bij Horizon Europe?

Betrokkenheid van burgers bij Horizon Europe

Het is belangrijk dat de Europese Commissie burgers betrekt bij het bepalen van de agenda voor onderzoek en innovatie in Horizon Europe. Dat stellen experts uit de werkgroep Citizen Involvement in European Research & Innovation Agenda Setting in een adviesverslag aan de Commissie. Door burgers te betrekken bij het proces zullen de resultaten van onderzoek en innovatie beter aansluiten op de behoeften van de burgers zelf.

Hoe de Europese Commissies burgers kan betrekken

De Europese Commissie moet allereerst duidelijk formuleren hoe co-creatie met de burgers zal plaatsvinden. Een dergelijke roadmap moet voor alle fases van Horizon Europe gelden, van strategische planning en het definiëren van missies tot evaluatie. Verder moet de Commissie ervoor zorgen dat de betrokkenheid van de burgers zinvol is en niet beperkt blijft tot informatievoorziening.

Ten slotte adviseren de experts om een lighthouse project voor burgerbetrokkenheid in Horizon Europe op te zetten. Dit project zou als voorbeeld kunnen dienen voor andere projecten en belemmeringen vroegtijdig identificeren. Als voorbeeld noemt de werkgroep het huidige SwafS-programma.

Context

De werkgroep Citizen Involvement in European Research & Innovation Agenda Setting bestaat uit 23 experts afkomstig van verschillende organisaties, waaronder de Vrije Universiteit Amsterdam en Amsterdam UMC. De Europese Commissie heeft de werkgroep zelf tot stand gebracht om advies te vragen over hoe zij burgers het beste kunnen betrekken bij het co-creatieproces van Horizon Europe.