Er is behoefte aan nauwere samenwerkingsverbanden tussen onderzoekers, beleidsmakers en de maatschappij, zo blijkt uit een eindrapport van een JRC pilot project, dat werd opgezet om ‘evidence-based policy’ te stimuleren en verschillende stakeholders op lokaal en regionaal niveau samen te brengen.


JRC: pilot rond evidence-based policy geslaagd

Pilot toont behoefte aan nauwere samenwerking

Onderzoekers, beleidsmakers en de maatschappij delen de behoefte om nauwer samen te werken. Dit blijkt uit een eindrapport van het JRC pilot project 'Science meets Parliament/Science meets Regions' (2018-2020). Gedurende twee jaar werden er in 25 lidstaten verschillende activiteiten rond Europese beleidsprioriteiten zoals de digitale en groene transitie, georganiseerd, waarbij verschillende doelgroepen en belanghebbenden werden samengebracht. Zo vond er in Nijmegen een innovation camp rond Urban Renewal plaats, waarin buurtbewoners actief werden betrokken bij toekomstscenario’s voor hun wijk.

Positieve uitkomsten

Het rapport belicht verschillende positieve uitkomsten van het project; zo toont het niet alleen de grote belangstelling bij lidstaten, regio’s en steden om onderzoek en beleid sterker met elkaar te verbinden, maar heeft het ook bijgedragen tot een grotere bewustwording onder de deelnemers. Zij bevestigen dat een inclusieve aanpak noodzakelijk is en dat wederzijdse afstemming tussen de verschillende belanghebbenden op zowel stedelijk, regionaal als nationaal niveau een cruciale factor is in goed openbaar bestuur. De coronacrisis heeft hierbij nogmaals het belang van goede communicatie – en daardoor ook betere anticipatie- benadrukt, aldus Eurocommissaris Mariya Gabriel in haar inleiding van het rapport. Volgens de auteurs moet een eventueel vervolg van het project zich dan ook richten op het versterken van de banden tussen lokale wetenschappers en regionale politici, met name rond de gevolgen van Covid-19.

Context

De publicatie Science meets Parliament/Science meets Regions is een eindevaluatierapport over het gelijknamige pilotproject uitgevoerd door het Joint Research Centre (JRC) en ondersteund door het Europees Parlement en het Europees Comité van de Regio’s. Het project werd opgericht met als doel ‘evidence-based policy’, oftewel wetenschappelijk onderbouwd beleid, te stimuleren in heel de EU. Naast de activiteiten werden er in het kader van de pilot ook online workshops, studies en trainingssessies georganiseerd.