Dossier: KP7 (2007-2013)

Het Zevende Kaderprogramma (KP7) was het financieringsinstrument van de EU voor onderzoek en technologische ontwikkeling. Het programma liep van 2007 tot en met 2013 met een budget van ruim 54 miljard euro. KP7 had als doel om onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten binnen de Europese Unie te stimuleren. Het is de voorloper van Horizon 2020 en Horizon Europe.


Laatste ontwikkelingen

Hoewel het Zevende Kaderprogramma al iets ouder is, duikt het programma nog regelmatig op. Zo komen KP7 projecten in aanmerking voor de Horizon Impact Award 2022. Ook vormt het programma deel van studies naar de impact van Europese onderzoeksfinanciering, bijvoorbeeld op het vlak van biomedisch onderzoek.

Laatst geüpdatet: 31 oktober 2023

Opbouw programma

Het Zevende Kaderprogramma (KP7) was het financieringsinstrument van de EU voor onderzoek en technologische ontwikkeling. Het programma liep van 2007 tot en met 2013 met een budget van ruim 54 miljard euro. KP7 had als doel om onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten binnen de Europese Unie te stimuleren. Het programma bestond uit vier programmablokken:

  • Samenwerking; gericht op samenwerkingsprojecten.
  • Ideeën; gericht op baanbrekend, fundamenteel onderzoek.
  • Mensen; waaronder MSCA.
  • Capaciteiten; waaronder internationale samenwerking, onderzoeksinfrastructuren, regio’s en wetenschap & samenleving.

Evaluatie & impact

KP7 heeft een directe invloed gehad op de vormgeving van opvolgers Horizon 2020 en Horizon Europe. Een commissie onder leiding van Louise Fresco, bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research, schreef het ex-post evaluatierapport en pleitte voor het maken van strategische keuzes bij het opstellen van toekomstige Europese kaderprogramma’s voor onderzoek en innovatie. Dit moet ervoor zorgen dat financiële middelen maximaal bijdragen aan de positie van Europa in de wereld. Mede als gevolg hiervan legden Horizon 2020 en Horizon Europe meer nadruk op maatschappelijke uitdagingen in de vorm van respectievelijk Societal Challenges en Global Challenges. Andere rapporten bekeken onder meer de vereenvoudiging van het programma, geografische spreiding van deelnemers, deelname van bedrijven.

lees meer