De lage slagingspercentages in Horizon 2020 zijn de grootste pijnpunten in het onderzoeksprogramma volgens LERU. In het paper draagt de Europese koepelorganisatie oplossingen aan voor het verhogen van deze percentages. Gedacht kan worden aan het verhogen van de omvang en flexibiliteit van het budget en het doorvoeren van veranderingen in de aanvraagprocedure. Andere aanbevelingen voor de interim evaluatie van Horizon 2020 hebben betrekking op synergiën met de Europese structuurfondsen, een budget gericht op de gehele innovatieketen en vereenvoudiging van de regelgeving.

LERU: slagingspercentage H2020 moet omhoog!


Te laag budget

Om de lage slagingspercentages en oversubscription tegen te gaan, zou het budget van Horizon 2020 weer op het niveau van het oorspronkelijke voorstel moeten worden teruggebracht. Ook zou het budget flexibeler moeten worden ingezet. Dit zijn twee belangrijke aanbevelingen uit het adviesrapport van de League of Research Universities (LERU) voor de interim evaluatie voor Horizon 2020.

Evaluatieproces aanpakken

LERU roept ook op om de aanvraagprocedure binnen het kaderprogramma te veranderen door een minder strenge tweede fase beoordeling in te voeren, calls duidelijker te formuleren en te richten op impact en een strengere selectie en monitoring van evaluatoren te organiseren. Met de introductie van vaste panels van 10-15 experts in combinatie met experts op afstand kan de interdisciplinariteit en de impact van projectvoorstellen beter geëvalueerd worden en kan het deelnemen aan een evaluatiepanel ook aantrekkelijker worden gemaakt.

Synergie met structuurfondsen

Naast de lage slagingspercentages wordt ook het lage deelnamepercentage van enkele lidstaten aan Horizon 2020 gezien als een probleem. Hoewel het rapport aangeeft dat competitie op excellentie de prioriteit moet blijven binnen Horizon 2020, wordt een uitbreiding van het widening-principe aangemoedigd. Financiële ondersteuning voor widening zou alleen niet uit Horizon 2020 moeten komen. Als alternatief wordt aangedragen om een klein percentage van het budget van de Europese Structuurfondsen te gebruiken om synergie te creëren met Horizon 2020 om zo de innovatiekloof met lager presterende lidstaten en regio’s te overbruggen.

Hele innovatieketen belangrijk

Het rapport bekritiseert ook de Commissie, die zich teveel zou richten op innovatieprojecten met hoge technology readiness levels (TRL’s), in plaats van aandacht te geven aan de gehele innovatiepijplijn. LERU beveelt hiervoor aan om Horizon 2020 in te zeten voor collaboratief onderzoek verspreid over de gehele innovatieketen. Tenslotte benoemt LERU ook nog een verdere vereenvoudiging binnen Horizon 2020 als noodzakelijke stap.

Achtergrond

De interim evaluatie heeft invloed op Horizon 2020, maar zal vooral belangrijk zijn bij de vormgeving van het volgende kaderprogramma. Begin 2017 zal het onderzoek van de High Level Group van start gaan en eindigen in juli 2017 met een publicatie van het rapport. In mei 2017 wordt het Staff Working Document van de Europese Commissie verwacht.