De Raad stemt in met de associatie van het Verenigd Koninkrijk met Horizon Europe en Copernicus. De Commissie bereikte eerder al een politiek akkoord over de associatie met de Britten. De gemaakte afspraken treden op 1 januari 2024 in werking.  


Raad keurt Britse associatie met Horizon Europe goed

Lidstaten akkoord

De Raad geeft goedkeuring voor de associatie van het Verenigd Koninkrijk (VK) met Horizon Europe en Copernicus. In september bereikte de Commissie al een politiek akkoord met het VK over de associatie. De Britten hebben vanaf 1 januari 2024 dezelfde toegang tot Horizon Europe als onderzoekers en organisaties uit EU-lidstaten. Ook kunnen ze straks deelnemen aan Copernicus, een onderdeel van het Europese ruimtevaartprogramma dat zicht richt op observatie van de aarde. De financiële bijdrage van het VK aan beide programma’s wordt geschat op 2,6 miljard euro per jaar, maar dit kan worden bijgesteld als blijkt dat het VK substantieel meer of minder financiering uit de programma’s haalt.

Context

Het gesloten akkoord ligt in lijn met de gemaakte afspraken in de EU-VK Handels- en Samenwerkingsovereenkomst, die in 2020 werd gesloten na de uittreding van het VK uit de EU. Ondanks de afspraak dat het VK zich zou associëren met Horizon Europe en Copernicus, duurde het door politieke geschillen over het Noord-Ierland Protocol nog bijna drie jaar tot dit akkoord er kwam. Om het akkoord in werking te laten treden moet alleen de EU-UK Specialised Committee on Participation in Union programmes nog goedkeuring verlenen. De verwachting is dat dit voor het einde van het jaar gebeurt.

Mede geschreven door Bas Morshuis.