Subdossier: Science with and for society

Het doel van het Horizon 2020-subprogramma Science with and for Society (SwafS) is om effectieve samenwerking tussen wetenschap en de samenleving op te bouwen, om nieuw talent te werven voor de wetenschap en om wetenschappelijke excellentie te koppelen aan sociaal bewustzijn en verantwoordelijkheid.


Brug tussen onderzoek en maatschappij

Het subprogramma werd ingezet voor de aanpak van Europese maatschappelijke uitdagingen binnen Horizon 2020, capaciteit opbouwen en het ontwikkelen van innovatieve manieren van vertalen van wetenschap naar de samenleving. Het programma richtte zich op het aantrekkelijker maken van de wetenschap als sector (met name voor jonge mensen) en om meer onderzoeks- en innovatieactiviteiten mogelijk maken.

Het programma maakt het mogelijk voor alle maatschappelijke actoren (onderzoekers, burgers, beleidsmakers, bedrijfsleven, organisaties in de dienstensector, enz.) om samen te werken gedurende het hele onderzoeks- en innovatieproces.  

Responsible Research and Innovation

Onderdeel van de aandacht voor samenwerking tussen de maatschappij en de wetenschap, is de benadering van Responsible Research and Innovation (RRI). Dit is een inclusieve aanpak van onderzoek en innovatie (O&I), om ervoor te zorgen dat maatschappelijke actoren betrokken zijn bij het proces van O&I. Het gaat erom te anticiperen op mogelijke implicaties voor en verwachtingen van de maatschappij over O&I.

SwafS in Horizon Europe

Science with and for Society komt niet als dusdanig terug in Horizon Europe. Dat betekent echter niet dat de thema’s verdwijnen uit het nieuwe Kaderprogramma. Van de acht focusgebieden voor SwafS lijken er namelijk zeven direct terug te komen in het onderdeel Reforming and enhancing the European R&I system.

Meer informatie

Website Europese Commissie: Science with and for Society
Artikel Neth-ER: De toekomst van SwafS in Horizon Europe
Artikel Neth-ER: Brede steun Science with and for society

 

Geüpdatet op: 07/01/2021

 

lees meer