De Europese Commissie wil vroege schoolverlaters en onderpresteren in basisvaardigheden aanpakken. Dat blijkt uit het voorstel voor de Raadsaanbeveling Pathways to School Succes. Inclusiviteit van het onderwijs is volgens de Commissie een belangrijke troef om het Onderwijs voor kansarmen aantrekkelijker te maken en te verbeteren. Naast enkele beleidsaanbevelingen voor de lidstaten, wordt ook het Erasmus+ programma een belangrijk uitvoeringsvehikel.


Commissie wil minder vroege schoolverlaters en verbetering basisvaardigheden van leerlingen

Ondersteuning voor leerlingen, leraren en scholen

Aan de hand van inclusiever onderwijs moet vroege schoolverlating en ondermaatse prestaties in basisvaardigheden worden aangepakt, en zo leiden tot meer ‘schoolsucces’. Dat staat in een voorstel van de Commissie voor de Raadsaanbeveling ‘Pathways to School Success. De aanbeveling bevat een aantal beleidsaanbevelingen voor lidstaten, bijvoorbeeld:

  • ontwikkel of versterk voor 2025 een goed onderbouwde strategie voor ‘schoolsucces’;
  • ontwikkel of versterk monitoringssystemen op nationaal, regionaal en lokaal niveau;
  • stel de behoeften en belangen van de leerling centraal in het opstellen van maatregelen;
  • ondersteun schoolleiders, leerkrachten, opleiders en ander personeel bij het werken met leerlingen die risico lopen op uitsluiting, onderpresteren en voortijdig schoolverlaten
  • bevorder de "hele-school-aanpak", waarbij alle leden van de schoolgemeenschap en externe belanghebbenden zich actief en coöperatief inzetten om het onderwijs voor alle leerlingen te bevorderen;
  • maak gebruik van nationale en Europese middelen om inclusie, gelijkheid en welzijn in het onderwijs te bevorderen.

De maatregelen zijn gericht op voornamelijk kinderen van rond de 15 met kansarme achtergronden.

PISA en Erasmus+

De Commissie acht het cruciaal dat alle leerlingen in het Europese onderwijs hun volledige potentieel kunnen realiseren, ongeacht sociaaleconomische achtergrond, en verwijst daarbij naar de laatste PISA resultaten. Hieruit bleek dat de ongelijkheid in het onderwijs als gevolg van corona flink is toegenomen, terwijl leerresultaten verslechteren. De Commissie hoop dan ook dat lidstaten inclusie-instrumenten uit Erasmus+ zullen aangrijpen om deze uitdagingen te adresseren, zoals eTwinning en Erasmus+ teacher Academies.

Context

De Onderwijsministers nemen dit commissievoorstel hoogstwaarschijnlijk aan op de Onderwijs, jeugd, cultuur en sport Raad (eind november 2022). Na aanname worden lidstaten aangemoedigd om aan de slag te gaan met de aanbeveling. Hier zijn geen bindende juridische consequenties aan verbonden. Deze Raadsaanbeveling kan als reactie worden gezien op de toenemende kloof in kansenongelijkheid, waar de OESO al langer voor waarschuwt. Inclusiviteit is daarom een van de belangrijkste uitgangspunten in Erasmus+ en de Europese onderwijsruimte, maar de implementatie van inclusiemaatregelen krijgt nog steeds kritiek. Daarop stelde het Parlement onlangs dat meer mensen gebruik moeten kunnen maken van Erasmus+.