14 september 2023

De Commissie gaat (Erasmus+) mobiliteit voor mensen met een handicap toegankelijker maken

Annabel Hoven

Annabel Hoven

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend voor een gehandicaptenkaart die zal gelden door heel Europa. Met deze kaart zouden mensen met een beperking binnen de hele EU kunnen aantonen dat zij recht hebben op speciale- of voorkeursbehandeling. Dit zal ook mobiliteit via Erasmus + toegankelijker maken voor deze groep en zal entiteiten binnen lidstaten verplichten om dezelfde voorwaarden te hanteren voor gehandicapten uit andere lidstaten als voor eigen inwoners. 


De Commissie gaat (Erasmus+) mobiliteit voor mensen met een handicap toegankelijker maken

Meer erkenning voor mensen met een handicap binnen de EU 

Om het recht op vrije beweging van mensen met een handicap in de EU te garanderen, wil de Commissie dat deze mensen een Europese gehandicaptenkaart krijgen. Dat stelt de Commissie in hun voorstel voor een Richtlijn. Met deze kaart zouden mensen met zowel een zichtbare als onzichtbare handicap binnen alle EU-lidstaten aanspraak kunnen maken op speciale behandeling of voorwaarden tijdens gebruik van diensten in de publieke en private sector. Hieronder vallen bijvoorbeeld educatie, transport, culturele evenementen, recreatie-en sportcentra en pretparken. Ook wil de Commissie dat er een Europese parkeerkaart komt voor mensen met een handicap in plaats van de huidige nationale parkeerkaarten. Het komt nu vaak voor dat nationale gehandicaptenkaarten of parkeerkaarten in andere landen niet worden erkend, waardoor mensen met een beperking niet de behandeling krijgen waar zij recht op hebben.

Mensen met een handicap kunnen makkelijker op Erasmus +

Zodra de kaart er is, zal het Erasmus+ programma toegankelijker worden voor mensen met een handicap en het mogelijk maken voor onderwijsinstellingen om hun studenten en leerkrachten op mobiliteit te sturen met de kennis dat hun rechten erkend en gerespecteerd zullen worden. Het betekent ook dat speciale behandeling en voorwaarden die nationale overheden en onderwijsinstellingen hebben voor gehandicapte mensen ook toegankelijk moeten zijn voor mensen uit andere lidstaten, die bijvoorbeeld vanwege studie, uitwisseling of werk in Nederland resideren.  

Context

In de Europese Unie leven ongeveer 87 miljoen mensen met een beperking. Voor hen is lastiger om vrijelijk te bewegen in de EU, zo bleek ook uit een onderzoek van de Erasmus Student Network (ESN). Uit dit onderzoek kwam naar voren dat studenten uitwisseling laten schieten vanwege slechte informatievoorziening, onvoldoende ondersteuning en financiële redenen. Het Parlement riep in een resolutie over inclusiemaatregelen in Erasmus+ dan ook op om het programma toegankelijker te maken voor studenten met een beperking. Ook binnen de Europese pijler van sociale rechten valt. Het voorstel van de Commissie vloeit voort uit een pilot waarin een EU gehandicaptenkaart werd getest in België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië. Het voorstel zal nu worden overwogen door het Parlement en de Raad.