De lidstaten zijn op weg, maar de digitale transitie zal sneller moeten willen ze de doelen van 2030 halen. Dat zegt de Commissie in haar eerste verslag over de ‘State of the Digital Decade’. Dit rapport meet de geboekte vooruitgang op het gebied van de digitale transformatie in de EU. Nederland scoort goed op de verschillende digitale doelstellingen zoals digitale basisvaardigheden.


Eerste jaarverslag over het digitale decennium onverbiddelijk: onvoldoende vooruitgang

Meer aandacht voor digitale vaardigheden

Er moet meer vaart in de digitale transitie komen, willen de doelstellingen van het Digitaal Kompas in 2030 gehaald worden. Dat concludeert het jaarverslag over de ‘State of The Digital Decade’. De Commissie kijkt hierin naar de voortgang van de digitale transitie in de EU. Het rapport richt zich op verschillende aspecten, zoals digitale vaardigheden, infrastructuren en de digitale transitie van bedrijven en openbare diensten. Zo wil de EU dat 80% van de bevolking tussen de 16 en 74 jaar in 2030 digitale basisvaardigheden heeft. Volgens het rapport zou dit percentage in 2030 nu slechts op 59% uitkomen, mits men geen verdere actie onderneemt. Ook het aantal ICT-specialisten blijft steken op twaalf miljoen: aanzienlijk lager dan de voorgenomen twintig in 2030. Daarom adviseert de Commissie haar lidstaten om te investeren in goede kwaliteit onderwijs en bijscholing en om bijvoorbeeld de hoeveelheid vrouwelijke ICT-specialisten op te krikken.   

Onderzoek en Innovatie

Net als de Europese investeringsbank, vindt de Commissie dat investeren in het digitaliseren van onderzoek en innovatie de strategische autonomie van de EU versterkt. Om China en de VS in het spoor te blijven, is snel en op grote schaal digitaliseren cruciaal. De Commissieadviseert lidstaten daarom om meer te investeren in publieke en particuliere projecten met betrekking tot digitalisering. Tegelijkertijd zijn lidstaten goed op weg met het digitaliseren van hun publieke diensten en medische gegevens. Verder staat Europa wereldwijd op de tweede plek met haar investeringen in kwantumtechnologie. De Commissie ziet investeren in kwantumtechnologie als strategisch relevant, gezien de rol die het kan spelen in het technologische toekomstbeeld van de EU. Lidstaten kunnen hier aan bijdragen door het ontwikkelen van een ecosysteem voor kwantum startups en onderzoeksorganisaties. Nederland speelt hierin een al belangrijke rol als een van de relatief grootste investeerders in kwantumtechnologieprogramma's.

Nederland doet het goed

Nederland is goed op weg met het behalen van de doelstellingen van het digitale decennium. Vooral het digitaliseren van publieke diensten verloopt erg goed. Hetzelfde geld voor de digitale toegang tot gezondheidsdata. Het rapport verwacht dat Nederland een zeer sterke bijdrage zal leveren aan de collectieve inspanningen om de doelstellingen van het Digitale Decennium van de EU te verwezenlijken. De Commissie adviseert Nederland wel om meer vaart te zetten achter het bijlscholen van werknemers in digitale vaardigheden. Tevens moet er meer aandacht aan genderbalans in de ICT-wereld worden geschonken, aangezien slechts 19,4% van de Nederlandse ICT-specialisten vrouw is.  

Context

De Commissie publiceerde in 2021 het 2030 Policy Programme ‘Path to the Digital Decade’. Dit is het beleidskader voor het behalen van de doelstellingen uit het Digitale Kompas. Een van de onderdelen van dit beleidskader is dat er vanaf 2023 een jaarlijks een ‘State of de Digital Decade’ verslag verschijnt. Hierin monitort de Commissie de algemene voortgang en geeft ze per lidstaat advies wat beter kan om de doelstellingen voor 2030 te behalen.

 

Mede geschreven door Hannah Teule.