De Commissie komt met een nieuwe prijs die kennisinstellingen beloont voor de implementatie van gendergelijkheidsmaatregelen. De prijs moet gendergelijkheid binnen de Europese onderzoeksruimte (ERA) bevorderen en bestaat uit drie categorieën met in totaal vier te verdelen prijzen. De Gender Equality Plans (GEP), die verplicht zijn voor organisaties die aanvraag doen voor Horizon Europe, staan centraal in het prijzenfestival. Aanmeldingen zijn tot 13 oktober 2022 open voor alle hogeronderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties.


Nieuwe Europese prijs voor gendergelijkheid bij onderzoeks- en onderwijsinstellingen

Gendergelijkheid in onderzoek en innovatie

Om gendergelijkheid in de Europese onderzoeksruimte (ERA) te bevorderen, lanceert de Commissie de EU prijzen voor kampioenen in gendergelijkheid. Het centrale beoordelingscriterium zijn de Gender Equality Plans (GEP), die verplicht zijn voor iedere organisatie die aanspraak wil maken op financiering in Horizon Europe. Aanmelden voor de eerste editie van de prijs kan tot 13 oktober 2022. Alle hogeronderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties uit EU-lidstaten en de met Horizon Europe geassocieerde landen mogen meedingen.

Drie categorieën, vier prijzen 

Er zijn in totaal drie categorieën waarbinnen vier prijzen worden verdeeld:

  1. De duurzame gendergelijkdheidskampioenen: voor organisaties die door hun GEP aanzienlijke en langdurige resultaten op het gebied van gendergelijkheid hebben bereikt.
  2. Nieuwe gendergelijkheidskampioenen: voor organisaties die onlangs zijn begonnen met de uitvoering van hun GEP en nu al significante vooruitgang hebben geboekt op het gebied van gendergelijkheid.
  3. Inclusieve gendergelijkheidskampioenen: organisaties die de innovatiefste en inclusiefste  GEP hebben ontwikkeld dat raakvlakken heeft met andere gendercategorieën zoals etniciteit, sociale afkomst, seksuele geaardheid en genderidentiteit (LGBTI+) of handicap.

Kandidaten kunnen slechts meedingen in één van de drie categorieën. In totaal worden er vier prijzen van elk 100.000 euro uitgereikt. In de eerste categorie zullen er twee aanmeldingen in de prijzen vallen, in de andere categorieën is er telkens één winnaar.

Context

Gendergelijkheid is een kernwaarde van de Europese Unie, een fundamenteel recht en sleutelbeginsel van de Europese Sociale Pijler. Daarom presenteerde de Commissie in 2020 een nieuwe strategie voor gendergelijkheid. Het kabinet van Von der Leyen is daarom geheel gelijk in man-vrouwverhouding. Toch is er nog veel te behalen als het gaat om gendergelijkheid binnen de EU en in de onderzoeks- en onderwijswereld. Ook in het Nederlandse onderzoeksveld kan de gendergelijkheid nog beter.