De Commissie snoept van het potje voor onderzoek en innovatie in 2025. Horizon Europe krijgt volgend jaar 12,7 miljard euro, 160 miljoen minder dan in 2024. Verdere bezuinigingen liggen in het verschiet. Erasmus+ krijgt volgend jaar bijna vier miljard euro, 173 miljoen meer dan in 2024. Dat budget zal verder stijgen, zo blijkt uit het begrotingsvoorstel voor 2025.


Commissie bezuinigt in 2025 op Horizon; Erasmus+ gespaard

Minder geld naar Horizon Europe, meer voor Erasmus+

De Commissie begroot in 2025 12,7 miljard euro voor Horizon Europe en vier miljard euro voor Erasmus+. Dit budget zou betekenen dat Horizon Europe 160 miljoen minder kan besteden dan in 2024. Het budget voor Erasmus+ zou juist stijgen met 173 miljoen. Dat blijkt uit het voorstel voor de begroting voor 2025, dat ook een blik vooruit werpt op de laatste twee jaar van de programma’s.

Meer bezuinigingen op Horizon verwacht

De komende jaren zal de Commissie nog meer moeten besparen op Horizon Europe. De lidstaten haalden in februari 2,1 miljard euro uit het onderzoeksbudget voor uitgaven op andere vlakken, zoals financiële steun aan Oekraïne en extra investeringen in defensie. Dit bedrag spreidt de Commissie uit over de resterende drie jaar van het programma. Vierhonderd miljoen euro zal in 2025 bespaard worden. Dit betekent dat verder gesneden zal worden: volgens de ramingen krijgt Horizon Europe in 2026 12,4 miljard euro en in 2027 slechts 12,02 miljard euro. Overigens is er een kleine meevaller: honderd miljoen wordt opnieuw geïnvesteerd. Dit geld is in afgelopen jaren niet uitgegeven en vloeit nu alsnog terug naar onderzoek en innovatie.

Meer geld in het verschiet voor Erasmus+

Erasmus+ gaat er wel op vooruit ten opzichte van 2024, zo’n 173 miljoen euro. Daarbovenop kan het programma rekenen op 330 miljoen uit twee potjes voor samenwerking met landen buiten Europa, namelijk het Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) en het Instrument for Pre-accession Assistance (IPA). Verdere stijgingen liggen in het verschiet: volgens de raming krijgt Erasmus+ 3,9 miljard in 2026 en 4,2 miljard in 2027. Dit is vooral het gevolg van COVID-19, waardoor veel uitwisselingen geen doorgang vonden. Dit geld wordt nu opnieuw geïnvesteerd, net als bij Horizon.

Overige potjes

De gehele begroting voor 2025 bedraagt 199,7 miljard euro. Andere potjes die belangrijk zijn voor onderzoek en innovatie zijn bijvoorbeeld het European Defence Fund (EDF, 1,4 miljard euro), het Digital Europe Programme (1,1 miljard euro), en het coronaherstelfonds genaamd NextGenEU. De begroting bevat ook elementen van het nieuwe Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) met gerichte investeringen in digitalisering en deeptech om innovatie en het ontwikkelen van vaardigheden te stimuleren. Hiervoor worden STEP-calls ontwikkeld met een aparte ‘STEP-seal’, gefinancierd uit verschillende EU programma’s, zoals de structuurfondsen, het coronaherstelfonds of InvestEU.

Context

Nu de Commissie haar plan omtrent de uitgaven in 2025 heeft gepubliceerd, zullen het Parlement en de Raad zich hier de komende maanden over buigen. Normaliter willen de lidstaten in de Raad de uitgaven inperken, terwijl het Parlement bezuinigingen wil voorkomen. Na moeizame onderhandelingen bereiken de instellingen doorgaans een compromis.

 

Mede geschreven door Fleur Korte.