01 juni 2023

Uitnodiging Neth-ER & UNL evenement 'Europese kennisstrategie voor een veranderende wereld'

Neth-ER & Universiteiten van Nederland nodigen u uit voor het aankomende evenement ‘Europese kennisstrategie voor een veranderende wereld' op de Haagse Campus van de Universiteit Leiden in het Wijnhavengebouw. Dit evenement wordt georganiseerd naar aanleiding van de recente adviezen van de Onderwijsraad en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie over strategisch kennisbeleid in Europa en de toekenning van een wettelijke taak aan de organisatie Neth-ER (Netherlands House for Education & Research). Centraal staat de vraag: met welke ambitie en doelen positioneren we vanuit Nederland gezamenlijk het Nederlandse kennisveld in de EU?


Uitnodiging Neth-ER & UNL evenement 'Europese kennisstrategie voor een veranderende wereld'