02 april 2024

“Europese samenwerking versterkt sleutelfunctie hogescholen in de regio’’, Joep Houterman (VH)

Joep Houterman, bestuurslid Europa van de Vereniging Hogescholen, en voorzitter college van bestuur Fontys, maakt zich hard voor meer deelname van hogescholen aan Europese onderzoeks- en innovatieprogramma’s om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, praktijkgericht onderzoek te stimuleren en economische groei en werkgelegenheid in de regio te bevorderen.


“Europese samenwerking versterkt sleutelfunctie hogescholen in de regio’’, Joep Houterman (VH)